Select Page
Asociatia Forum Activ

Asociatia Forum Activ

 

Asociaţia Forum Activ a luat naştere în anul 2017, din ideile şi dorinţa de-a veni în sprijinul tinerilor, femeilor, persoanelor de altă etnie şi altor categorii de persoane vulnerabile prin activităţi culturale, de formare şi de advocacy. Credem că egalitatea de şanse este esenţială pentru construirea unei societăţi echitabile. Milităm pentru asigurarea de oportunitati egale între femei şi barbati. Credem că diversitatea socială e un prilej de creştere şi ne dorim să sprijinim tinerii în îndeplinirea potenţialului lor în educaţie, cultură, sănătate şi pe piaţa muncii. Mai ştim că schimbarile importante se produc împreună, de aceea ne propunem să sprijinim participarea la luarea deciziilor şi dezvoltarea de iniţiative la nivel comunitar.

Avem experienţă în:

  • Formarea profesională a adulţilor (comunicare, public speaking, managementul proiectelor).
  • Management cultural (organizarea de târguri, festivaluri, expoziţii, trasee culturale, conferinţe).
  • Advocacy şi politici publice (îmbunătăţirea politicilor pentru adolescenţi şi tineri, prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor, promovarea educaţiei pentru sănătate, egalitate de şanse între femei si bărbaţi, combaterea discriminării).
  • Gestionarea fondurilor externe, fundraising şi alte surse de finanţare nerambursabilă.
  • Educaţie alternativă şi activităţi de integrare comunitară.

Vrem sa ne folosim experienţa pentru derularea de proiecte care pot aduce o schimbare în aceste domenii la nivel regional şi national.